Thông tin truyện

Mãng Hoang Kỷ  -  莽荒纪

Thể loại:

Tiên Hiệp

Lượt xem:

24,653,714

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Sưu Tầm

Tags:

Mãng Hoang Kỷ - 莽荒纪

Đầy hứa hẹn sinh tồn, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng yêu đấu bộ lạc mọi người.

Đầy hứa hẹn tiêu dao Trường Sinh, lịch tam tai chín kiếp, có chết Vô Hối tu tiên giả.

Càng có Khoa Phụ từng ngày. . .

Càng có Hậu Nghệ bắn Kim Ô. . .

. . .

Mà một ngày, Kỷ mỗ người đang một cái cường đại bộ tộc 'Kỷ thị' sinh ra . . .

Danh sách chương

Bình luận truyện