Thông tin truyện

KookV ver. | Đuổi Theo Mặt Trời

Tác giả:

Thể loại:

Fanfiction

Lượt xem:

45,544

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Sưu Tầm

KookV ver. | Đuổi Theo Mặt Trời

Cuộc sống 23 năm lầm lì yên ổn của Kim Taehyung vì một vụ "đâm sầm" của Jeon Jungkook ngang ngược siêu cấp vô địch mà bắt đầu đảo lộn nhiều sóng gió.
Bản gốc: Đuổi Theo Mặt Trời by downpour0721 (aka Mưa). Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của Mưa.
Ranking:
* 1st KookV - 2020 Nov 19

Bình luận truyện